:.. autobusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   autobusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
autobusy.plzenskamhd.net: Město Bělá nad Radbuzou
Město Bělá nad Radbuzou
Město Bělá nad Radbuzou
Náměstí 200, 345 26 Bělá nad Radbuzou
web: http://www.sumava.net/bela
Předpokládám, že většina z vás o Bělé nad Radbuzou v životě neslyšela, proto malé povídání na úvod. Tuto obec najdeme "na konci světa", v okrese Domažlice poblíž hranice s Německem a s okresem Tachov. Dopravní spojení se světem zajišťuje prakticky jen železniční trať z Domažlic do Tachova, v Bělé se nachází depo. Autobusy ČSAD potkáme v Bělé jen na dvou neveřejných zaměstnaneckých linkách pro firmu KEL, nejbližší veřejná linka ČSAD je v Hostouni. Od 1.5.2009 pak do Bělé jezdí nově zavedená linka cyklobusu z Plzně, a to o sobotách, nedělích a svátcích.

Obec Bělá se pak skládá z vlastní obce v těsné blízkosti nádraží a z několika menších vesniček a samot v okolí, jejichž jediné spojení se světem zajišťuje "obecní autobus", o němž bude řeč na následujících řádcích.

Obec Bělá nad Radbuzou začala vlastní autobusovou linku provozovat od jízdního řádu 1996/1997. Do té doby platila za provozování dopravy firmě ČSAD Plzeň, které zde nasazovalo nehospodárné „velké“ autobusy, pro zdejší poměry zcela nevhodné. Převzetím linky do vlastní působnosti tak Bělá sledovala především snížení nákladů. Prvním vozidlem, které zde bylo nasazeno, se stal Renault Master, který je v majetku obce dodnes, v roce 1999 obec zakoupila SOR C 7,5 SPZ DO 87-72, výrobní číslo 118. K odbavování cestujících se používal strojek EMtest 116 TPO. Řidič autobusu je zaměstnancem obce, pobírá fixní plat nezávislý na hodinách strávených za volantem. V dopoledních hodinách byl pak autobus využíván k přepravě žáků zdejší základní školy na školní akce (plavání apod.), o víkendu vozí sportovce na sportovní utkání a obyvatele Bělé na zájezdy.

Na zastávkách společných s ČSAD Plzeň využívala Bělá obvykle označníky ČSAD, se kterým měla uzavřenou smlouvu o užívání, na zbylých zastávkách byly instalované označníky vlastní.

Vytížení autobusu je různé, počínaje zcela prázdnými spoji do Čečína až po slušně obsazené školní spoje, i zde však plně postačuje autobus SOR C 7,5, zdaleka nejsou obsazena všechna místa k sezení.

Obec zpočátku hradila provoz linky z vlastních prostředků, na později zavedené spoje do Hostouně jí přispívala obec Hostouň. Později se podařilo zajistit provozní dotace od kraje. To se stalo impulzem k úvahám o převodu linky zpět pod ČSAD Plzeň – Plzeňskému kraji může být jedno, kterému dopravci provoz linky dotuje a obec si tak ušetří starosti a hlavně administrativu s provozem linky. Proto v roce 2008 od prosincové změny jízdních řádů přebírá provoz ČSAD.

Linkové vedení

403010 Hostouň - Bělá nad Radbuzou - Železná
Rozsah provozu nebyl příliš velký. V jízdních řádech 2003/2004 a 2004/2005 najdeme dva páry "školnch" spojů do Hostouně (odvoz dětí k autobusu ČSAD do Horšovského Týna a návoz dětí do školy v Bělé, odpoledne naopak), tři páry stpojů do Železné a čtvrtý pouze v části trasy do Smolova, který cestou zpět naváží zaměstnance do firmy Kovobel v Bělé, dále jeden pár školních spojů Bělá - Čečín (mimochodem, v den mé návštěvy Bělé jel ranní spoj úplně prázdný). Někdy v roce 2006 nebo 2007 se v jízdním řádu objevil další spoj do Železné, a to ve středu mezi 9. a 10. hodinou dopoledne. Objevila se i nová zastávka v obci Mírkovice, která dosud nebyla veřejnou dopravou vůbec obsluhována (a s ohledem na charakter přístupové komunikace není divu...)
Dodejme jen, že podle informace řidiče autobusu se dříve do Hostouně jezdilo jinou trasou, než dnes.

403011 Bělá nad Radbuzou - Bystřice
Jestli jsme o předchozí lince napsali, že rozsah provozu není velký, o téhle lince to platí dvojnásob. Dva páry spojů vedené pouze ve středu v osm a dvanáct hodin. V Bystřici bydlí snad jen osm stálých obyvatel ve dvou trvale obydlených domech, tato linka má pak pouhou jednu stálou cestující...
Jako kuriozitu uveďme, že na přelomu listopadu a prosince 2008 probíhala rekonstrukce podjezdu pod železniční tratí, kudy vede silnice z Bělé do Bystřice. Objízdná trasa vedla z Bělé přes Újezd u Svatého Kříže a dále po úzké lesní cestě plné výmolů na rozcestí mezi Bělou a Bystřicí, kde se napojila na původní trasu. Proto bylo rozhodnuto, že do Bystřice bude dočasně místo autobusu zajíždět Ford Focus, který je též majetkem obce Bělá. Jedná se bezesporu o nejkurióznější vozidlo, jakým jsem se kdy svezl na veřejné autobusové lince v České republice. Také proto jsem fotku Fordu na konečné v Bystřici zařadil do níže uvedené tabulky se seznamem vozidel.

Vozový park

Jak již bylo uvedeno, obec používá na linku autobus SOR C 7,5 a jako záložní má Renault Master. Po převzetí provozu na lince domažlickou provozovnou plzeňského ČSAD si chce Bělá svůj SOR ponechat pro přepravu školních dětí, místního fotbalového mužstva apod.

SPZ/RZ

typ/
série

výr. č.
(nové)

vyroben
(zařazen)

vyřazen
(šrotace)

foto

poznámka
?Renault Master 1996   
DO 87 72SOR C 7,51181999  
3P4 4716Ford Focus 2007  

© 2009
autobusy@plzenskamhd.net

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: