:.. autobusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   autobusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
autobusy.plzenskamhd.net: prehled autobusu
Autobusy
Přehled všech plzeňských autobusů DP
V následujících tabulkách jsou uvedeny všechny nám známé autobusy, jenž provozoval plzeňský dopravní podnik či jeho předchůdci. Nejsou zde tedy podchyceny zkušební prototypy vozů a podobné nahodilé anomálie. Přehled se snažíme neustále doplňovat. Máte-li nějaké připomínky nebo snad dokonce údaje k doplnění či upřesnění, napište nám!
Zvláštní poděkování patří Martinu Jandovi jako spoluautorovi přehledu, Zdeňku Rybínovi za doplnění SPZ a v neposlední řadě i Danielu Houdkovi za korektury a cenná doplnění, stejně jako Vladimírovi_B za fotky novějších vozů a údaje.
Přehled evidenčních čísel: 1 - 100; 101 - 200; 201 - 300; 301 - 400; 401 - 500;
501 - 530; 100II - 108II a jiná

ev. č.

typ/
série

výr. č.
(nové)

stav

vyroben
(do DP)

vyřazen
(šrotace)

SPZ, RZ
(nové)

foto

barva/
poznámka
501 Solaris Urbino 15     25.11.2006
(provoz od 01.12.2006)
  4T4 4506 pronájem na 8 let
502 Solaris Urbino 15     25.11.2006
(provoz od 01.12.2006)
  4T4 4507 pronájem na 8 let
od ??/2007 reklama Pilsen Steel
503 Solaris Urbino 15     25.11.2006
(provoz od 01.12.2006)
  4T4 4508 pronájem na 8 let
504 Solaris Urbino 15     25.11.2006
(provoz od 01.12.2006)
  4T4 4509 pronájem na 8 let
505 Solaris Urbino 15     25.11.2006
(provoz od 01.12.2006)
  4T4 4512 pronájem na 8 let
506 Solaris Urbino 15     25.11.2006
(provoz od 01.12.2006)
  4T4 4513 pronájem na 8 let
507 Solaris Urbino 15     25.11.2006
(provoz od 01.12.2006)
  4T4 4514 pronájem na 8 let
508 Solaris Urbino 15     25.11.2006
(provoz od 01.12.2006)
  4T4 4516 pronájem na 8 let;
10?/2007–01/2009 reklama Brush Sem
509 Solaris Urbino 15     25.11.2006
(provoz od 01.12.2006)
  4T4 4517 pronájem na 8 let
od 31.12.2008 reklama realitky Pubec
foto bez reklamy
510 Solaris Urbino 15     25.11.2006
(provoz od 01.12.2006)
  4T4 4518 pronájem na 8 let
511 Solaris Urbino 18     16.12.2006
(provoz od 19.12.2006)
  2P9 3489  
512 Solaris Urbino 18     16.12.2006
(provoz od 19.12.2006)
  2P9 3398  
513 Solaris Urbino 18     16.12.2006
(provoz od 19.12.2006)
  2P9 3501    
514 Solaris Urbino 18     06?/2007   3P2 6825  
515 Solaris Urbino 18     06?/2007   3P2 6826  
516 Irisbus Citelis     11/2007   3P5 2134  
517 Irisbus Citelis     11/2007   3P5 2711  
518 Irisbus Citelis     11/2007   3P5 2712    
519 Irisbus Citelis     11/2007   3P5 3016    
520 Irisbus Citelis     11/2007   3P5 3017  
521 Irisbus Citelis     12/2007;
přijel 14.12.2007,
provoz od
20.12.2007
  3P5 3627    
522 Solaris Urbino 18     přijel 23.05.2008,
v provozu od 28.05.2008
  3P8 2467    
523 Solaris Urbino 18     přijel 23.05.2008,
v provozu od 28.05.2008
  3P8 2588    
524 Solaris Urbino 18     přijel 23.05.2008,
v provozu od 28.05.2008
  3P8 2589  
525 Solaris Urbino 18 1399   v provozu od 10.06.2008   3P8 2451   vystavován na Autotecu 2008 (Brno)
526 Fiat MAVE     ?/2008   3P8 3904 mikrobus pro invalidy
527 Irisbus Citelis     přivezen 23.06.2008,
v provozu 24.06.2008
  3P8 3908    
528 Irisbus Citelis   neprovozní
(01/2009)
v provozu od 26.06.2008   3P8 4022   dopravní nehoda na Vinicích 12.11.2008
529 Solaris Urbino 18     v provozu od 19.11.2008   3P9 6186    
530 Solaris Urbino 18     v provozu od 19.11.2008   3P9 6187    
© 2003 – 2009
pavel2 & hupi

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: