:.. autobusy.plzenskamhd.net ..:

znak města Plzně   autobusy.plzenskamhd.net   znak města Plzně
autobusy.plzenskamhd.net: Autobusy VKJ s.r.o.
Autobusy VKJ s.r.o.
Autobusy VKJ s.r.o.
Pod výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8 - Karlín
dříve Vratislav Štáhlich, Na Bojišti 12/1733, 120 00 Praha 2, tel. 376311022
(do roku 2006)
dříve Centrum Tour, Václavská 19, 339 01 Klatovy, tel. 376311022 (do roku 2003)
web Autobusy VKJ: není, ale prý bude
starý web Centrum Tour: http://www.centrumtour.cz
Tato firma byla založena v roce 1990, zpočátku zajišťovala provoz jedním autobusem na lince Praha - Plzeň - Klatovy. Postupem času docházelo jak k rozšiřování vozového parku, tak i k rozšíření rozsahu provozu.

V minulosti vystupovala firma pod dvěma dalšími názvy, z právního hlediska šlo vždy o založení nové firmy bez jakékoliv vazby na firmu předchozí. Pod jménem Centrum Tour byla v obchodním rejstříku vedena od 7. prosince 1991 do 10. července 2003, firmu Autobusy VKJ najdeme v rejstříku od 13. května 2005. Ačkoliv firma administrativně sídlí na pražské adrese, garáže firmy jsou v Klatovech.

A jaká je současnost? Firma provozuje dvě autobusové linky, z Prahy do Klatov a z Prahy do Sušice, dále pak zájezdovou dopravu a transfery turistů na letiště v Praze a Pardubicích.

Linkové vedení (Centrum Tour)

143102 Praha - Plzeň - Klatovy - Nýrsko / - Železná Ruda
První nám známé označení linky. Jak již bylo zmíněno, původně byla vedena jen do Klatov, k prodloužení do Nýrska došlo od 1. července 1996. Linka byla později přečíslována na 143103. Ke konci existence této linky byla uváděna trasa až do Železné Rudy, v úseku Klatovy - Železná Ruda však byl veden pouze jediný spoj ve směru Praha, v roce 2002/2003 odjížděl ze Železné Rudy každou neděli v 14:20. Ke dni 15.6.2003 je pak zrušena zastávka v obci Šlovice (PJ) mezi Plzní a Přešticemi, linka je od tohoto data vedena po nově dokončené čtyřproudé komunikaci, která je vedena mimo obec. Ke dni 12. 12. 2004 je linka zrušena, v úseku Praha - Plzeň bez náhrady, v úseku Plzeň - Železná Ruda je nahrazena novou linkou 440802.

143470 Praha - Strakonice - Sušice
Druhá linka, provozovaná pravděpodobně od druhé poloviny 90. let. V Praze je ukončena na autobusovém nádraží Na Knížecí poblíž stanice metra "B" Anděl. Od 10.6.2006 je na lince v podstatě zastaven provoz, nahrazena byla linkou 143440 provozovanou firmou Autobusy VKJ.

440802 Plzeň - Klatovy - Nýrsko / - Železná Ruda
Linka vzniká 12.12.2004, kdy nahrazuje část zrušené linky 143103. Od 11.12.2005 je spoj ze Železné Rudy veden pouze jediný den v roce, konkrétně 1.10.2006, ukončen je pak v Klatovech (dříve pokračoval až do Prahy). Zároveň dochází k omezení provozu ve prospěch nové linky 440804, na lince zůstávají jen ty spoje, které nenavazovaly na žádný autobus linky 440803 do/z Prahy.

440803 Plzeň - Praha
Po necelých čtyřech měsících se dne 1. dubna 2005 autobusy firmy Vratislav Štáhlich vracejí na dálnici z Plzně do Prahy. Většina spojů je vedena v takových časových polohách, aby navazovala na spoje do/z Klatov. Ke dni 11.12.2005 je většina spojů převedena na novou linku 440804, pod původním číslem zůstává pouze několik spojů vedených v pátek, sobotu a neděli, jsou to ty, které nenavazují na žádný autobus linky 440802 do/z Klatov.

440804 Praha - Plzeň - Klatovy - Nýrsko / - Železná Ruda
Staronová linka byla zavedena 11. prosince 2005, zároveň na ní byly převedeny všechny spoje linek 440802 a 440803, které na sebe v Plzni navazovaly. Také zde je nedělni spoj z Železné Rudy veden již jen jediný den v roce, konkrétně 17.4.2006.

Ke dni 10.12.2006 jsou všechny stávající linky firmy Vratislav Štáhlich (440802 - 440804) zrušeny a nahrazeny novou linkou 143104 provozovanou firmou Autobusy VKJ.

Linkové vedení (Autobusy VKJ)

143104 Praha - Plzeň - Klatovy - Nýrsko / - Železná Ruda
Linka byla zřízena již 1.10.2006, ovšem s minimálním rozsahem provozu (2 - 3 spoje denně v pracovní dny a jeden v neděli). Od 10.12.2006 jsou na ní převedeny všechny stávající spoje linek 440802 - 440804.

143440 Praha - Strakonice - Sušice
Linka vzniká 10.12.2006, nahrazuje původní linku 143470 firmy Vratislav Štáhlich.

Organizace provozu

Jak již bylo zmíněno, garáže této firmy jsou v Klatovech. Firma však zaměstnává řidiče nejen z Klatov, ale i z Plzně a z Prahy. V Plzni pravidelně nocují dva autobusy, jejichž řidiči zajišťují první ranní spoj na Prahu (obvykle Karosa C 935 "AKV 41-93") a na Klatovy (od května 2007 obvykle Mercedes Integro "AKV 81-12"). Řidiče z Prahy pak můžeme potkat nejen na obou linkách, ale především na výkonech v nepravidelné dopravě, jako jsou již zmíněné zájezdy a transfery na letiště.

Poměrně překvapivou skutečností je i ten fakt, že firma nemá zpracované žádné turnusy. Řidič se tak každý den večer dozvídá, které konkrétní spoje následující den pojede. Ačkoliv se může zdát, že je tento postup nepraktický a zbytečně komplikovaný, opak je pravdou. Díky tomu je možné přizpůsobit snadno rozpis služeb momentálním provozním potřebám i časovým možnostem řidičů. Vzniká zde i prostor pro použití řidičů-brigádníků, není problém vyjít vstříc požadavku člověka, který může přijít do práce například jen odpoledne.

Poslední zvláštností je i ten fakt, že ačkoliv jízdní řády uvádějí u většiny spojů trasu Praha - Plzeň - Klatovy, ve skutečnosti jede obvykle pražskou část trasy jiný autobus, než klatovskou. V Plzni je tak nutný přestup - cestující si v prvním autobuse zakoupí jízdenku pro celou trasu, kterou pak při přestupu předkládá ke kontrole. A důvod? Těch je hned několik. Jak již bylo zmíněno, neexistují u téhle firmy turnusy a provoz je řešen v podstatě operativně. Díky rozdělení spojů na dvě části je snazší naplánovat provoz na daný den tak, aby se vyhovělo předpisům AETR, potřebám řidičů a aby každý řidič končil směnu opět v městě, kde má trvalé bydliště.

Druhý důvod: Pro cestu z Prahy do Plzně je uváděna jízdní doba přibližně 90 minut. Tu se však málokdy daří dodržet, zejména kvůli dopravní situaci v Praze, autobusy tak do Plzně přijíždějí zpožděné v průměru o 10 minut. Pokud by jel autobus celou trasu z Prahy až do Klatov, zdržel by se dále v Plzni prodejem jízdenek cestujícím, kteří zde nastupují - a těch bývá obvykle hodně - a zpoždění by se tak přenášelo na klatovskou část linky. Při současné organizaci provozu tento problém v podstatě odpadá - řidič klatovského autobusu najede k nástupišti přiměřeně včas před odjezdem, odbaví všechny nastupující cestující a pak už jen počká na těch pár lidí, kteří dorazí spojem od Prahy. Asi není třeba dodávat, že pokud pražský autobus veze pouze lidi do Plzně, není nutné, aby na něj klatovský v případě zpoždění čekal, může tak odjet včas.

A třetí důvod: Ve směru z Plzně na Prahu odjíždí poměrně velké množství autobusů různých linek a různých firem, interval mezi spoji je často pouhých 15 minut, žluté autobusy Student Agency pak jezdí mnohdy v souběhu se spojem jiné linky. Lidé si tak navykli chodit na autobusové nádraží "naslepo", bez vazby na jízdní řády, s myšlenkou "Ono určitě něco pojede." Autobus přistavený u nástupiště dostatečně včas před odjezdem pak působí na takové lidi asi jako reklamní poutač, obzvlášť když lidé zjistí, že je tenhle autobus doveze až do centra Prahy, na Hradčanskou a na Florenc, zatímco ten žlutý autobus u vedlejšího nástupiště končí jen na Zličíně (a navíc už je plně obsazen, další volná místa jsou až ve spojí jedoucím za hodinu).

Vozový park

Vozový park firmy byl zpočátku tvořen autobusy Karosa C 734 a LC 735, zakoupenými obvykle "z druhé ruky". Další vozy pak byly pořízeny již jako nové, šlo o Karosy řady 900. Vozový park obohatilo také několik autobusů značky Setra a Mercedes, zpočátku šlo o různé použité vozy (Mercedes Integro sloužící dříve jako předváděcí vůz výrobce, patrová Setra pochází ze zabaveného leasingu apod.), další autobusy pak byly pořizovány přímo z výroby. Nákup nových vozidel urychlil především konkurenční boj, od 1.11.2004 začala totiž na trase Plzeň - Praha jezdit firma Student Agency a je celkem jasné, že ojeté karosy řady 700 nemohly novým vozům Ayats Atlantis konkurovat. V roce 2007 tak zůstávají v provozu poslední dvě karosy - LC 735 "AX 04 19", která je občas k vidění na spojích v úseku Plzeň - Klatovy, a C 834 "AV 20 68", tu můžeme potkat na spojích Klatovy - Nýrsko.

Bylo by vhodné zmínit, že firma vlastní také několik historických autobusů, předpokládaným cílem je renovace do podoby historického vozidla s využitím náhradních dílů ze zbylých vozů. Na venkovním prostranství v garážích najdeme pouze dva autobusy RTO, zbývající vozy jsou deponovány v kryté hale.

Vozový park


SPZ/RZ

typ/
série

výr. č.
(nové)

vyroben
(zařazen)

vyřazen
(šrotace)

foto

poznámka
  RTO       pojízdný rentgen
2007 odstaven v garážích
  RTO       pojízdná prodejna
2007 odstaven v garážích
  Karosa
C 734
      2007 vrak v garážích
  Karosa
C 734.00
  9/1983     2007 vrak po nehodě v garážích
  Karosa
C 734.22
16267 1986   2007 vrak v garážích
  Karosa
LC 736
      mezi 1.2007 - 3.2007 prodán
ABB 07-xx Karosa
LC 73x
      2007 vrak po nehodě v garážích
ABB 10-65 Karosa
C935.1036
01569 1998    
AKV 41-93 Karosa
C935.1039
03593 2000    
AKV 81-12 Mercedes
Integro
      původně předváděcí vůz
AKV 93-71 Mercedes
O 350 Tourismo
         
ALC 21-59 Mercedes
O 350 Tourismo
       
ALC 21-71 Setra
S 328 DT
      zakoupen jako ojetý (zabavený leasing)
AP 07-44 Karosa
LC 736
      viděn v roce 2004
AP 07-45 Karosa
LC 735.40
27911 1990   ex. Čedok
2003 viděn v provozu
2007 vrak v garážích
AP 57-40 (I.) Karosa
LC 735.00
      viděn v září 2003
AP 57-40 (II.) Karosa
LC 735
      viděn v prosinci 2003
AS 42-47 Karosa
LC 735
      2007 vrak v garážích
AV 20-68 Karosa
C 834
       
AV 39-08 Karosa
LC 735.00
13073 10/1985   2007 vrak v garážích
AV 82-86 Karosa
LC 936.1037
00424 1997    
AX 04-19 (I.) Karosa
LC 735.40
29993 1990 200x 2004 viděn v provozu
2007 vrak v garážích
AX 04-19 (II.) Karosa
LC 735
      jednodveřový
v provozu prokazatelně 2005 - dosud
AX 21-59 Karosa
C 734
      jednodveřový
v provozu prokazatelně 2003 - 2004
2007 vrak v garážích
(DO 70-07)
1A5 4488
Karosa
LC 735.40
28028 1990
(2003)
 
ex AD M&V,
změna RZ
mezi 9.03 a 1.04,
nejméně do 2005
v provozu,
2007 odstaven v garážích
1A9 9703 Setra
S 319 UL
         
2A5 8023 Mercedes
Intouro
       
3A2 2057 Mercedes
Intouro
...13231158      
3A2 8798 Setra
S 319 GT-HD
         
3A5 8213 Setra
S 319 GT-HD
         
3A7 4694 Setra
S 319 GT-HD
       
3A7 4698 Setra
...
         
4A3 6047 Setra
S 319 GT-HD
         
4A3 7111 Mercedes
Intouro
NMB613368
13235986
       
(2A0 3972)
4A5 9879
Karosa
Axer
06065 2002  
změna RZ po nehodě
dne 9.11.2006,
do dubna 2007 vůz na opravě u výrobce
4A8 9227 Setra
S 417 GT-HD
WKK632133
13000102
       
?(AKA 38-92)
5A2 1459
Karosa
C935.1039
02444 1999      
6A0 8764 Setra
S 417 GT-HD
       
6A0 8765 Setra
S 417 GT-HD
         
6A5 8925 Setra
S 417 GT-HD
         
© 2007
MJ

NAVRCHOLU.cz
trolejbusy.plzenskamhd.net: Reklama
Reklama: